Miljöpolicy

Datarådgivarna värnar om vår närmiljö såväl som den globala miljön, med små medel kan vi alla göra skillnad.

I vårt ambition att ständigt förbättra vårt miljöarbete har vi följande utgångspunkter:

  • Planerar våra leveranser och arbetsresor för att undvika onödiga transporter
  • Returnerar elektronik som inte längre används
  • Väljer miljöalternativ där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt försvarbart
  • Digitaliserar dokumenthanteringen
  • Efterlever aktuella miljöförfattningar och andra miljökrav
  • Strävar efter att sälja produkter som är producerade av tillverkare som följer dom internationella kraven

Vår personal är insatta i vår miljöpolicy och tar ett personligt ansvar för att förbättra miljön.