Vi skapar IT-miljöer utifrån kundens behov, med fokus på kvalitet, tillgänglighet och säkerhet

Hosting

Lösningar för serverdrift antingen i vårt datacenter eller i molnet.
Miljön anpassas efter kundens behov med säkerhet och tillgänglighet i fokus.
Vi hjälper kunden med migreringen, allt från planering till genomförande och därefter underhåll.

Kontakta oss

Drift och Underhåll

Vi erbjuder drift och underhåll av kundens miljö oavsett om miljön finns på plats hos kunden, i vårt datacenter eller i molnet.
Vi skapar en säker infrastruktur med övervakning, patchning, logghantering, backup, antivirus och AI säkerhetslösningar.

Kontakta oss

Servicedesk

Snabb tillgång till IT-support.
Vår servicedesk är kundnära och väl insatta i kundens miljö och kan på så vis snabbt avhjälpa fel som uppstår för användaren.
De flesta fel kan avhjälpas via fjärrsupport men vid behov kommer våra konsulter ut på plats.

Kontakta oss

Nätverk

Driftsäkert nätverk efter behov.
Lokala nätverk med trådlös och/eller trådbunden uppkoppling samt externa nätverk.
Kan köpas eller hyras som tjänst där uppdateringar och redundans ingår.

Kontakta oss

Backup

Återställ förlorad information.
Datarådgivarna hjälper kunder att säkra återställning av miljön.
Det sker med hjälp av anpassade backuplösningar där snabb återställningstid är en viktig faktor.

Kontakta oss

Klient

Anpassad utrustning, både gällande hårdvara, applikationer, licenser, uppkopplingar mot nätverk och säkerhetsprogramvaror.
Produkterna kan köpa eller hyras som tjänst.

Kontakta oss